seperti menghela rambut dalam tepung, rambut jangan putus, tepung jangan terserak

Maksud: Menghukum hendaklah dengan seadil-adilnya

berkongsi