seperti menghasta kain sarung

Maksud: Pekerjaan yang sia-sia

berkongsi