seperti mentimun dengan durian

Maksud: Orang yang lemah melawan orang yang kuat; perlawanan yang tidak sebanding.

berkongsi