seperti orang pemakan candu, dengan candu sampai mati

Maksud: Perbuatan yang telah menjadi satu kebiasaan dan susah ditinggalkan

berkongsi