seperti seludang menolakkan mayang

Maksud: Menyombongkan diri

berkongsi