seperti si cebol hendak mencapai bulan

Maksud: Ingin melakukan (mendapat) sesuatu yang tidak mungkin tercapai

berkongsi