seperti tebu, air dimakan hampasnya dibuang

Maksud: Perihal gadis ditinggalkan setelah dirosakkan

berkongsi