seperti tebu, airnya dimakan, hampasnya dibuang

Maksud: Tiap-tiap perkataan yang didengar dari mulut orang hendaklah dipilih yang baik daripada yang jahat

berkongsi