seperti tebuan di dalam tukil

Maksud: Percakapan yang kurang jelas

berkongsi