seperti tikus jatuh ke beras

Maksud: Orang yang mendapat kedudukan yang mewah.

berkongsi