seperti tetaguk di rumah tinggal

Maksud: Orang yang bekerja sendirian tetapi riuh bunyinya

berkongsi