seperti tikus masuk roman

Maksud: Orang yang berasa kecewa kerana tidak mendapat seperti yang diharapkannya

berkongsi