serba jenis

Maksud: Pelbagai jenis, bermacam-macam.

berkongsi