serba kurang

Maksud: Kurang dalam segala hal

berkongsi