seri balai

Maksud: Tempat yang paling tinggi di balai penghadapan

berkongsi