sesak dada

Maksud: Penuh dengan kesusahan kerana menghadapi pelbagai masalah yang sulit

berkongsi