sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna

Maksud: Sebelum mengerjakan atau melakukan sesuatu hendaklah difikirkan habis-habis

berkongsi