sesak berundur-undur, hendak lari malu, hendak menghambat tak lalu

Maksud: Perihal orang yang tidak dapat melawan seseorang tetapi kerana malunya dilawannya juga

berkongsi