sesat langkah

Maksud: Melakukan sesuatu yang tidak patut

berkongsi