sesimpai bagai lidi

Maksud: Orang yang seia sekata

berkongsi