sesudah arang-arang hendak minyak pula

Maksud: Sesudah mengotorkan nama orang sekarang hendak bermanis-manis pula dengan orang itu

berkongsi