seumpama telur sesarang dierami induknya

Maksud: Perihal anak-anak yang sama-sama berjaya kerana diberi layanan dan pemeliharaan yang saksama

berkongsi