siapa berkotek siapa bertelur

Maksud: Orang yang mula-mula bersuara itulah biasanya yang melakukan perbuatan yang dikatakannya itu

berkongsi