siapa menjala siapa terjun

Maksud: Siapa yang ingin sesuatu dialah yang harus berusaha

berkongsi