siapa mengaku berak di tengah jalan

Maksud: Apabila sesuatu kejahatan yang dibuat secara sulit diketahui orang, yang membuatnya tidak akan mengaku

berkongsi