siasah perang

Maksud: Strategi peperangan

berkongsi