singkat tidak terulas, panjang tidak terkerat

Maksud: Tiap-tiap orang akan mati apabila telah sampai ajalnya dan kalau belum ajal berpantang mati

berkongsi