sudah bergulung lapik sahaja

Maksud: Hal orang yang terlalu miskin

berkongsi