sudah berkata satu

Maksud: Tidak berubah daripada yang telah diucapkan

berkongsi