sudah dikecek dikecong pula

Maksud: Dua kali tertipu (terpedaya)

berkongsi