sudah diheban dihela pula

Maksud: Mengalami berbagai-bagai penderitaan terus-menerus

berkongsi