sudah ke tengah makan api

Maksud: Suatu perselisihan yang susah didamaikan

berkongsi