sudah menggoncang girik

Maksud: Tua sangat, tua renta

berkongsi