sudah patah yang bertaji

Maksud: Kalau kematian bapa (mamak) yang berharta (disegani) susahlah kaum keluarganya yang tinggal

berkongsi