sudah tidak tersudu oleh angsa, baharu diberikan kepada itik

Maksud: Barang yang tiada berguna kepada orang kaya (mulia) itu barulah diperoleh orang miskin (hina)

berkongsi