sudah tinggal nadi saja

Maksud: Sakit tenat

berkongsi