sudah terlalu hilir malam, apa hendak dikatakan lagi

Maksud: Orang yang mengaku kesalahannya sendiri kerana mungkir dalam janjinya

berkongsi