surat atas batu

Maksud: Sesuatu adat yang terus dipakai selama-lamanya

berkongsi