surat lepas

Maksud: Surat pernyataan berhenti bekerja

berkongsi