tahi angan

Maksud: Orang yang suka berangan-angan.

berkongsi