tahi candu

Maksud: Orang yang ketagihan candu

berkongsi