tahi judi

Maksud: Orang yang kuat berjudi.

berkongsi