tahu beres

Maksud: Tidak perlu bimbang

berkongsi