tahu di angin turun naik

Maksud: Orang-orang yang arif bijaksana tahu akan keadaan susah atau senang

berkongsi