tahu balas

Maksud: Orang yang tahu mengenang serta membalas budi baik orang lain

berkongsi