tak ada gading yang tak retak

Maksud: Tidak ada sesuatu yang betul-betul sempurna

berkongsi