tak ada padi yang bernas setangkai

Maksud: Tidak ada sesuatu yang sempurna segala-galanya

berkongsi