tak ada laut yang tidak berombak

Maksud: Tidak ada pekerjaan besar yang tidak ada bahayanya

berkongsi