tak akan ada katak beranak ular

Maksud: A)dikatakan mengenai yang mustahil terjadi kepada seseorang

berkongsi