tak dapat didamak dipikat

Maksud: Kalau tidak dapat dengan kekerasan, haruslah dengan lemah lembut

berkongsi